O klubu

První záznamy organizované činnosti svitavských fotoamatérů sahají až do obdbobí tzv. první republiky, kdy ve Svitavách, které v té době byly německým městem, vznikl spolek fotoamatérů. Ten odsunem německého obyvatelstva v roce 1945 zanikl, avšak fotoamaterismus je zaregistrován i mezi novými obyvateli Svitav. Fotoamatéři se sdružovali v nově vzniklých fotokroužcích a od roku 1948 při průmyslových závodech, při školních a osvětových zařízeních, ale i při místní nemocnici. Po vytvoření JKP ROH bylo v jeho rámci založeno fotostředisko, které sloučilo všechny dosavadní fotokroužky.

V dobách své největší slávy byli mnozí členové svitavského fotoklubu úspěšní v téměř všech národních soutěžích, vystavovali po celé zemi i v zahraničí. Zejména na přelomu 70. a 80. let se mezi úspěšné české fotoamatéry úspěšně zapsali Zdeněk Holomý, Josef Čermák, Miroslav Sychra, Stanislav Odvářka, Marcela Pokorná, Rudolf Samuel nebo Jaromír Šimek. Členové po několik let dominovali např. v mapovém okruhu Jiřího Jeníčka, který organizoval Klub Královodvorských cementáren.

V letech 1979 až 1982 získával v konkurenci dalších osmi fotoklubů vždy první místo, obdobně i v hodnocení jednotlivců byli členové klubu (nejčastěji Rudolf Samuel) pravidelně na předních místech. Z dnešního pohledu je úsměvnou zajímavostí podmínka pro zúčastněné kluby, že z dvaceti snímků v mapě muselo jich být sedm zaměřeno na dané téma, jako: „Naše socialistická současnost“, „35 let budování a úspěchů ČSSR“, „Plníme závěry XVI. sjezdu naší strany“ a pod. S výběrem oněch sedmi tématických bývalo nejvíce starostí. Aktivních členů bylo v té době okolo sedmi až desíti. Následovalo pozvolna období stagnace, někteří fotografovat přestali vůbec, jiní pokračovali s prací na komerční bázi anebo se dále prezentovali individuálně, nebo v rámci klubů v sousedních městech.

Činnost klubu nikdy nebyla de facto ukončena, i když klub nevyvíjel na konci tisíciletí téměř žádnou činnost. V roce 2003 došlo v oblasti amatérské fotografie ve Svitavách k obnově spolkové činnosti, kdy na bázi občanského sdružení vznikl svitavský fotoklub, který spolupracuje se střediskem kulturních služeb a Nadací Josefa Plívy. Předsedou fotoklubu je Stanislav Odvářka.

V současné době má Fotoklub Svitavy 12 aktivních členů, přičemž část z nich se zaměřuje na klasickou fotografii, část dává přednost digitální technice. Prostor k pravidelným schůzkám (dvakrát měsíčně) i k občasným klubovým výstavám dostávají členové fotoklubu v Nadačním domě na náměstí ve Svitavách. Na schůzkách si fotografové vyměňují zkušenosti, vzájemně hodnotí přinesené fotografie a přibližně jedenkrát za dva měsíce vyhodnocují fotografie z vyhlášeného klubového tématu, např. „Přesnost“, „Hrnec“, „Koule“, „Sněhulák“, „Pohyb“, „Rytmus“, „Mlha, opar, kouř“, „List“, „Výkřik“, „Sklo“, „PF 2007“, „PF 2008“, „Spodní prádlo“, „Ryba“ apod. V roce 2008 vytvořili členové klubu pro každého kalendář. Nejlepší práce jsou pak zveřejněny v klubové vitríně na náměstí.

Od září 2006 soutěží členové fotoklubu v Ratibořickém mapovém okruhu. Také výstavní činnost patřila vždy k životu všech fotosdružení ve Svitavách, převažovaly většinou klubové výstavy, ale i autorské nebyly a nejsou výjimkou. Důležitou součástí života klubu je v neposlední řadě účast v soutěžích. Výčet úspěchů by byl rozsáhlý, připomeňme jen získaná ocenění v soutěži Premiéra (J. Čermák, M. Báča) nebo „medaile“ ze dvou posledních ročníků v Národní soutěži a výstavě amatérské fotografie (D. Hlaváč, H. Tempírová, I. Jelínek, J. Čermák, P. Snoha). V roce 2007 uspěl P. Snoha v soutěži Fotograf roku (kategorie Junior), kterou vyhlašuje časopis FotoVideo. Obsadil 2. místo. Vynikajícího úspěchu dosáhl D. Hlaváč v soutěži Czech Press Foto 2007 – v kategorii Každodenní život obsadil 3. místo. Jen výčet účasti a ocenění v národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách Josefa Čermáka, ASČF, AFIAP by zaplnil přibližně tři obrazovky těchto stránek.

V rámci oslav 750 let od první písemné zmínky o městě Svitavy vznikal od konce roku 2004 do začátku roku 2005 unikátní projekt svitavského fotoklubu. Pod vedením předního českého fotografa Miroslava Hucka se zrodila fotografická publikace „Svitavy – město v pohybu“, která mapuje současný život ve Svitavách.

Comments are closed.